M D
Thumb

Erasmus Projeleri

ERASMUS+ Programı, Avrupa Eğitim Alanı ve ötesine yönelik eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliğine yönelik Avrupa stratejik çerçevesinin uygulanmasını destekleyen, temel sektörel gündemleri ile Birlik altında gençlik politikası işbirliğini ilerleten bir Avrupa Eğitim Alanı oluşturmak ve 2019-2027 Gençlik Stratejisi ve Sporda Avrupa boyutunun geliştirilmesi için önemli bir araç ve AB programıdır. Erasmus+ Programı ayrıca Avrupa Sosyal Haklar Sütunu'nun birinci ilkesinin uygulamaya konulmasına ve Avrupa Beceriler Gündemi'nin uygulanmasına da katkıda bulunacak ve Avrupa'nın dünyada daha güçlü bir sese sahip olmasına katkıda bulunan güçlü bir uluslararası boyut sunmaktadır.

Programın genel amacı, yaşam boyu öğrenme yoluyla, Avrupa'da ve ötesinde eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki insanların eğitimsel, profesyonel ve kişisel gelişimlerini desteklemek, yenilikçiliği teşvik etmek ve Avrupa kimliğini ve aktif vatandaşlığı güçlendirerek böylece sürdürülebilir büyümeye, kaliteli işlere ve sosyal uyuma katkıda bulunmaktır.

Erasmus+ programının temel öncelikleri:

Kapsayıcı Erasmus+ : Müreffeh ve sosyal bir Avrupa hepimize bağlı. Herkes için eşitliğe ve her anlamda eşitliğe ihtiyacımız var.

Yeşil Erasmus+ : Çevre ve iklim eylemi, AB için kilit siyasi önceliklerdir.

Dijital Erasmus+ : Dijital Eğitim Eylem Planı'nın iki stratejik önceliği olan yüksek performanslı bir dijital eğitim ekosistemi geliştirmek ve dijital dönüşüm için dijital beceri ve yeterlilikleri geliştirmeye devam etmektir.

 

Yurtiçi ve yurtdışından farklı kurumların/kuruluşların; Avrupa Birliği Erasmus+ Hibe programına yönelik olarak eğitim, sosyal sorumluluk, gençlik, spor, kalkınma, aktif vatandaşlık, sosyal içerme, katılım, sağlık ve kültürel konular üzerine projeler hazırlanmaktadır. Farklı kişi ve kuruluşların fikirleri ve ihtiyaçlarına göre projeler hazırlama, proje yönetim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

MD Proje ve Danışmanlık Hizmetleri olarak istekli kuruluşlar için Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne sunulmak üzere projeler hazırlamaktayız. Detaylı bilgi için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Özellikle Dernekler, Vakıflar, Okullar, Belediyeler, Kamu Kurumları ve Kooperatifler için MFİB projeleri hazırlamak, başvurmak, koordinasyon ve raporlamak kapsamında 2014 yılından beri deneyimli kadromuz ile danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Erasmus+ Programı; Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan ERASMUS+, 2021-2027 yıllarını kapsayan dönemde uygulanması sürmektedir.

Ana Eylem 1 (KA1): Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Ana Eylem 2 (KA2): Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için Stratejik İşbirliği

Ana Eylem 3 (KA3): Politika Reformuna Destek


Erasmus+ Sport