M D
Thumb

MFİB Projeleri

Merkezi Finans ve İhale Birimi Projeleri Danışmanlığı:

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Avrupa Birliği bütçesi ile desteklenen projelerin yönetiminden ve uygulanmasından sorumlu Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir kurumdur. AB tarafından finanse edilen programların bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlama işlerini yürütmektedir

Hibe destek projesi başvuru süreci, MFİB'nin web sitesinde teklif çağrısı ilanı ile başlar ve genellikle 2 ile 4 aylık dönemde proje hazırlık ve başvuruyu tamamlama şeklinde sürmektedir. Daha sonraki süreçte proje değerlendirme süreci MFİB tarafından  yürütülmektedir. 

Genel olarak hibe projelerine Dernekler, Vakıflar, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Meslek Odaları, Üniversiteler, Kooperatifler, Birlikler, Sendikalar, Belediyeler ve Kamu Kurumları başvuru yapabilmektedir. Proje başvurusu genellikle İngilizce hazırlanmakta ve MFİB'e sunulmaktadır. Bazı durumlarda projelerin Türkçe olarak hazırlanması da mümkün olmaktadır. Gerekli bilgilendirmeler, öncelikler Hibe duyurularında ve Hibe rehberlerinde detaylıca yer almaktadır. 

MFİB tarafından desteklenen bazı hibe programları aşağıdaki gibidir;

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu,
Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı
Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Artırılması Hibe Programı
Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı
Kadın İstihdamının Desteklenmesi
Genç İstihdamının Desteklenmesi
Özellikle Kız Çocukların Okullaşmasının Arttırılması
Yerel Düzeyde Sivil Toplumun Güçlendirilmesi

MD Proje ve Danışmanlık Hizmetleri olarak istekli kuruluşlar için Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne sunulmak üzere projeler hazırlamaktayız. Detaylı bilgi için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Özellikle Dernekler, Vakıflar, Okullar, Belediyeler, Kamu Kurumları ve Kooperatifler için MFİB projeleri hazırlamak, başvurmak, koordinasyon ve raporlamak kapsamında 2014 yılından beri deneyimli kadromuz ile danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Danışmanlık Hizmetlerimiz:

MFİB Projeleri Hazırlama ve Başvuru işlemleri

Kabul edilen Projelerin Yönetimi ve Uygulama Hizmetleri

Proje Raporlama Hizmetleri